Basisinformatie

Basisinformatie

De GBD heeft toegang tot een grote hoeveelheid informatie, zogenaamde 'big data'. Sommige gegevens zijn direct beschikbaar via basisregistraties, terwijl andere informatie als maatwerk geleverd kan worden. De 'big data', waaronder bijvoorbeeld WOZ, BAG, inwoners- en bedrijfsgegevens, ligt ten grondslag aan onze dienstverlening.