GBD/OCD Academie

De GBD ziet erop toe dat inwoners, bedrijven, bestuurders en organisaties deskundig te woord worden gestaan en stelt daartoe hoge eisen aan zowel het kennisniveau als de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De GBD heeft een eigen academie waarbinnen aandacht wordt besteed aan onderwijs en ontwikkeling van medewerkers op allerlei gebied en een actieplan duurzame inzetbaarheid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.