Basisregistraties

Wij beheren basisregistraties voor meerdere gemeenten binnen de Drechtsteden en stellen topografische bestanden beschikbaar. Praktisch gezien komt dat neer op de volgende werkzaamheden:

WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

De WOZ-gegevens zijn de basis voor de heffing van onroerende zaak belasting die de GBD namens de Drechtsteden gemeenten uitvoert.

BRT (Basis Registratie Topografie)

De GBD stelt topografische bestanden van de BRT (eigenaar: Kadaster) beschikbaar door deze op een centrale locatie te plaatsen waar alle medewerkers van de Drechtsteden deze bestanden kunnen gebruiken. De BRT is ook te zien in Drechtmaps.

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

De BAG behoort tot de kern van de gegevenshuishouding van de overheid. De GBD beheert de BAG voor meerdere gemeenten binnen de Drechtsteden. In onderstaand filmpje wordt helder (en kort!) uitgelegd wat de BAG precies is.

BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

De BGT is de gedetailleerde, grootschalige, digitale kaart van heel Nederland. Het opbouwen en actueel houden van de BGT is een taak van de zeven bronhouders: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie & Economische Zaken (Landbouw) en ProRail. De GBD verzorgt de opbouw en het beheer van de BGT voor de Drechtsteden.

BRK (Basisregistratie Kadaster)

Voor de Drechtsteden heeft de GBD alle basale kadastrale informatie (BRK) beschikbaar.

WRO (Wet Ruimtelijke Ordening)

De GBD beheert de WRO applicatie voor de gemeenten binnen de Drechtsteden.

WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)

De WKPB geeft inzicht in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een daarop staand gebouw. Deze beperkingen bepalen wat er wel of niet met een stuk grond of gebouw mag worden gedaan. De GBD beheert de WKPB voor meerdere gemeenten binnen de Drechtsteden.