Data

Het Smart Data Center is de plek voor de regio Drechtsteden waar data wordt gevonden, gedeeld en omgezet naar informatie en inzicht. We stimuleren en faciliteren digitalisering, data gedreven werken en innovatie.

Smart Data center

Wij bieden:

Data voor incidenteel gebruik

Wanneer een opdrachtgever op zoek is naar een dataset voor eenmalig of incidenteel gebruik dan draagt het SDC zorg voor de levering. De wijze van levering is afhankelijk van de classificatie van de data en varieert van (eenvoudige) bestandslevering tot het plaatsen van data in het dataplatform Drechtsteden. In beide gevallen kan de data worden gebruikt voor analysedoeleinden. Het SmartDataCenter draagt ook zorg voor rechtmatig gebruik van de data in samenwerking met de juiste partijen zoals het JKC en de Security Officer.

Data voor structureel gebruik

Wanneer een opdrachtgever op zoek is naar data voor meervoudig of structureel gebruik voor analyse doeleinden dan draagt het SDC zorg voor levering via het Dataplatform Drechtsteden. Deze levering kan worden geautomatiseerd.

Data voor gebruik in applicaties

Wanneer een opdrachtgever data uit een bron structureel wil gebruiken in een werkproces via een applicatie dan zorgt het SDC voor een geautomatiseerde koppeling tussen de bron en de applicatie via de Centrale Distributie Voorziening.