WOZ-waarde Woningen in Aanbouw

Voorkant Factsheet WOZ-waarde Woningen in Aanbouw 2024Gemeenten moeten volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor al het vastgoed jaarlijks een WOZ-waarde vaststellen. De WOZ-waarde wordt gebaseerd op de zogenaamde waardepeildatum (1 januari) van het voorgaande jaar.

Voor woningen in aanbouw geldt echter een iets andere regel: er wordt uitgegaan van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn. Daarbij wordt gekeken naar de toestand van de woning in aanbouw op 1 januari van het belastingjaar, de zogenaamde toestandspeildatum. Hoe dit precies zit kunt u lezen op de factsheet 'WOZ-waarde Woningen in Aanbouw'.