Ruimtelijke Informatievoorziening

De GBD inventariseert voor diverse gemeenten de behoefte aan ruimtelijke informatie. Wij stellen kwaliteitseisen op, beheren applicaties, stellen deze beschikbaar en ondersteunen gebruikers. Een greep uit onze producten en diensten:

Drechtmaps

Drechtmaps is een regionale raadpleegomgeving waarin alle gegevens zijn opgenomen over panden, adressen, kadastrale informatie, luchtfoto's en andere locatiegebonden objecten. De GBD beheert deze applicatie en stelt deze beschikbaar.

luchtfoto Dordrecht

Foto's

Wij maken gebruik van luchtfoto's, 360° panoramafoto's, obliekfoto's etc. voor diverse werkzaamheden in opdracht van de gemeenten.

Themakaarten

De GBD maakt themakaarten; dit zijn kaarten op maat met de basiskaarten als ondergrond. Iedere themakaart benadrukt andere kaartgegevens, van gebiedsindelingen tot locaties van AED's, van scholen tot lantaarnpalen of hondenuitlaatplaatsen. De GBD analyseert aangeleverde data, voert aanvullende koppelingen en berekeningen uit en overlegt met de klant over de vormgeving.

AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland)

Het AHN is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. De GBD zorgt voor de aanschaf van het AHN, het genereren van hoogtemodellen en het adviseren over beschikbare informatie.

Data analyses

Data analyse is het proces van onderzoeken, opschonen, transformeren en vergelijken van gegevens met als doel waardevolle informatie ontdekken. De GBD analyseert geleverde gegevens, adviseert en ondersteunt.