Landmeetkunde

De GBD verricht diverse landmeetkundige diensten voor gemeenten en andere opdrachtgevers binnen de Drechtsteden, waaronder:

Landmeetkundige metingen

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige situatie in een bepaald terrein verrichten wij landmeetkundige metingen voor gemeenten en andere opdrachtgevers in de Drechtsteden.

Digitaal Terrein Model metingen

Voor het ontwerp van bijv. een nieuwe weg of een nieuwbouwlocatie heeft de ontwerper een digitaal model van de bestaande terreinsituatie nodig. Dit digitale model wordt een DTM genoemd. De GBD verzorgt de meetwerkzaamheden en de verwerking tot DTM.

Deformatiemetingen

Wij voeren specialistische landmeetkundige metingen uit waarbij wordt bekeken of een kunstwerk (zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en kademuren) zich qua vervorming en verplaatsing stabiel gedraagt. Aan de hand van deformatiemetingen kunnen de vaak geringe verschillen zichtbaar worden gemaakt.

Bijhouden NAP peilmerken net

Rijkswaterstaat stelt voor heel Nederland peilmerken (bouten) beschikbaar. Per meetbout is een digitaal formulier gemaakt met de locatieaanduiding, kwaliteit en historische en actuele hoogte van het peilmerk. De GBD actualiseert dit net binnen de Drechtsteden en ontsluit het in Drechtmaps.

Uitzetten rooilijn en peil

Wij verrichten het uitzetten van een rooilijn en peil waarmee de juiste plaats van het te bouwen object bepaald wordt.