Kwijtschelding

Kwijtschelding betekent dat u geen of minder belasting betaalt. U heeft recht op kwijtschelding als u weinig inkomen of vermogen heeft. Op uw aanslag leest u hoe u kwijtschelding kunt aanvragen. Of ga naar de website van uw eigen gemeente.