Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de aanslag die u ontvangen heeft of met de WOZ waarde die daarop vermeld staat.

Bezwaar

Iedereen die een aanslag ontvangt, kan daartegen bezwaar maken bij de gemeente. Dit kan door middel van een brief of een digitaal bezwaar via de website van de gemeente (klik hiernaast op het logo van uw gemeente).

Bedrijven dienen hun bezwaar schriftelijk kenbaar te maken bij de gemeente. De GBD handelt deze bezwaren namens de gemeenten vakkundig af.

Beroep

Tegen de uitspraak op een bezwaar kan in beroep gegaan worden bij de rechter. De GBD treedt daarbij op namens de gemeenten.