Wet WOZ

De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde.

De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde. Landelijk wordt toezicht op de uitvoering van deze wet gehouden door de Waarderingskamer in Den Haag.

Huizenrij

Meer informatie is te vinden op de website van uw gemeente of in de bijsluiter gemeentelijke belastingen WOZ-beschikking.