Hoe zit dat? RSS icoon

 • Factsheet WOZ-waarde Woningen in Aanbouw

  07 juli 2020

  De WOZ-waarde wordt gebaseerd op de zogenaamde waardepeildatum (1 januari) van het voorgaande jaar. Voor woningen in aanbouw geldt echter een iets andere regel...

 • Aanslagverzendingen 2020

  Verzending aanslagen gemeentelijke belastingen 2020

 • Wat is de BAG?

  Ieder bestaand gebouw in Nederland staat met onder andere straatnaam en nummer in de BAG geregistreerd. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 • GBD Netwerk

  Wij hebben een regionaal, landelijk en internationaal netwerk

 • Wet WOZ

  De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde.