Hoe zit dat?

 • Aanslagverzendingen

  Verzending aanslagen gemeentelijke belastingen

 • Wat is de BAG?

  Ieder bestaand gebouw in Nederland staat met onder andere straatnaam en nummer in de BAG geregistreerd. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 • GBD Netwerk

  Wij hebben een regionaal, landelijk en internationaal netwerk

 • Wet WOZ

  De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde.